Medlemsundersøkelser

Her vil aktuelle undersøkelser for båtforeningen legges ut. Vi ber alle våre medlemmer om å ta del i dette slik at vi kan danne oss et grunnlag for videre prosess.

Medlemsundersøkelse

Ønsker du som medlem en utvidelse av havnas kapasitet dersom en utvikling av Tofte finner sted?