Medlemsundersøkelser

Her vil aktuelle undersøkelser for båtforeningen legges ut. Vi ber alle våre medlemmer om å ta del i dette slik at vi kan danne oss et grunnlag for videre prosess.