Skal du ikke ha ut båten denne sesongen?

Skal du ikke ha ut båten denne sesongen?

Vi vil med dette minne om at det er viktig å informere styret hvis man ikke skal ha ut båt eller har solgt denne, slik at man ikke mister plassen.

§ 19-3 i våre vedtekter sier følgende:
Dersom et medlem ikke skal sjøsette båten for en sesong, plikter medlemmet å informere styret om dette skriftlig pr brev eller mail innen 1. juni. Dersom medlemmet ikke informerer styret om dette kan medlemmet pålegges å betale for tapt inntekt til foreningen i form av sommerutleie av båtplass. Dersom medlemmet ikke har benyttet båtplassen etter to sesonger, opphører medlemsskapet og medlemmet blir slettet. Unntak fra denne regel kan innvilges etter skriftlig søknad til styret.

Vi oppfordrer til at båten skal være sjøsatt senest 15. mai og minner om at alt opplagsutstyr skal være fjernet senest 15. juni.